یه روز ....

بدجوری عاشقش شدم منو خورد کرد
از خودش و عشق خودش دستامو دور کرد
غریب بودم تو غربتم آواره َم کرد
تنها خودش فهمید چه کاری با دلم کرد
تنها خودش فهمید چه کاری با دلم کرد

یه روز می گفت من هیچ کسو غیر تو دوست ندارم
یه روز می گفت برام زیاده بودنش کنارم
یه روز می گفت نباشی من با تنهایی می میرم
یه روز می گفت پشیمونم از عشق تو عزیزم ، عزیزم

/ 0 نظر / 5 بازدید