فصل اندوه - ورگانا

واسه رسیدن به فصل اندوه

کاش که بهونم کوچ تنت یود

شکستن این دل بی گناهم

آسونترین راه واسه رفتنت بود

غرورمو له کردی زیر پاهات

وقتی که گفتی همه چی تمومه

رفتی و پشت سرتم ندیدی

که جای تو چه بغضی روبرومه

خسته تر از نگاه پیر مرداب

منم که لبریز یه حس تازم

چیزی شبیه خودکشیه شاید

قصه ای که واسه خودم می سازم

یه حس گنگ یه حسی که عجیبه

حسی که این روزا تو اون حل شدم

شاید فقط تو یه بهونه باشی

شاید فقط مشکل منم من خودم

من که بدنبال خودم می گردم

یه عمری با همین پای پیاده

من که همه زندگیم رفت واسه

یه اتفاق تلخ ولی چه ساده

/ 0 نظر / 3 بازدید