مدتیست

مدتیــــست دلم شکســــته از همان جای قبلـی … !
کاش میشد آخر اسمــت نقطه گذاشتتا دیگر شــــروع نشوی … !
کاش میشـــــــد فریاد بزنم : “ پایــــــان
دلم خیـــــــلی گرفته اســـت…
اینجا نمیتـــــوان به کسی نزدیـــــــک شـــــــد…
آدمهـــا از دور دوست داشتــــنی ترنــــد…

/ 2 نظر / 3 بازدید
الهام

این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ قصه ی تنهایی های مرا می سراید سمفونی گوش خراشی است روزهاست پنبه دیگر برای گوش ها فایده ندارد باید باور کنم........... تنهایم

مریم

"از همین فاصله" چقدر خوب است برخی آدمهای زندگی مال دست نیافتن اند...! عشق نرسیدنش زیباست...عشقی که به وصال برسد دیگر چیزی از قداستش باقی نمی ماند که زیبا باشد...! وقتی همه ی حریم ها از میان برداشته شود...دیگر چه می ماند از زیبایی؟! یادم هست از مارکز خواندم رابطه ی جنسی دلخوشی آدمی ست که به عشق نرسیده...و یادم هست چقدر گریستم با سنگینی همین یک جمله...! ماهی قرمز، توی همان تنگ کوچک بلور زیباست...ورنه حاصل هم نفسی با او...بوی ضخمی ست تحمل نشدنی! برخی آدمها با همین فاصله زیبایند...حس داشتشان تا همین جا زیباست...همین دست نیافتنی بودنشان لذت بخش ترین کلافگی دنیاست... تو با همین فاصله زیباترین خاطره ای...من از همین فاصله هست که دوستت دارم. " از وبلاگ الهه.ع"