سیگار لایت

سیـــگارلایــت را...
به موسیقـی لایت ترجیـح میـــدهم...!
روح من با هیـچ نغمـه ای لایت نمیـشود...!
به من عشـــق تعـارف نکنیـــد...
قبــلا صرف شــده .....!!!!

به دستانم فنـــــدکی،کبریتـــی....
برسانـــید تا برای هضـــــم عشــــق...
سیــــگاری آتـــش کنــــم....!!!

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
پریسا

نرسیده به بعضی خاطره ها ؛ باید بنویسم: آهسته به یاد بیاور ؛ خطر ریزش اشک

سونیا

روح من با هیچ نغمه ای لایت نمی شود...[گل]

سارا

گاهی باید رد شد باید گذشت گاهی باید در اوج نیاز، نخواست گاهی باید کویر شد با همه ی تشنگی منت هیچ ابری را نکشید گاهی برای بودن باید محو شد باید نیست شد گاهی برای بودن باید نبود گاهی باید سیگارت را برداری و رهسپار کوچه هایی بشی که خیلی وقته رهگذری ازش عبور نکرده گاهی باید نباشی تا لااقل یه جایی توی گوشه کنار این شهر دلی برات تنگ بشه…[گل]