تحملم کن - مانی رهنما

تحملم کن اگه شکستم اگه که خستم
تحملم کن اگه به سوگ خودم نشستم
برای گریه که فرصتی نیست بذار بمیرم
بذار تقاص سقوطمو از خودم بگیرم
اگه نگاهم ماتِ سردِ، اگه وجودم غرق درد
گناه من نیست باور کن
تو رو که دیدم دنیا لرزید
تمام روحم از هم پاشید
بیا شبامو پر پر کن
برای امروز به فکر من باش که فردا دیره
که بی تو شوقِ بارون و مهتاب از خونه میره
امیدم این بود که بی کسی مو ازم بگیری
نمی دونستم تو هم به غربت، به شب اسیری
اگه نگاهم ماتِ سردِ، اگه وجودم غرق درد
گناه من نیست باور کن
تو رو که دیدم دنیا لرزید
تمام روحم از هم پاشید
بیا شبامو پر پر کن
تحملم کن اگه شکستم اگه که خستم
تحلم کن اگه به سوگ خودم نشستم
برای گریه که فرصتی نیست بذار بمیرم
بذار تقاص سقوطمو از خودم بگیرم
اگه نگاهم ماتِ سردِ، اگه وجودم غرق درد
گناه من نیست باور کن
تو رو که دیدم دنیا لرزید
تمام روحم از هم پاشید
بیا شبامو پر پر کن
برای امروز به فکر من باش که فردا دیره
که بی تو شوقِ بارون و مهتاب از خونه میره
امیدم این بود که بی کسی مو ازم بگیری
نمی دونستم تو هم به غربت، به شب اسیری
اگه نگاهم ماتِ سردِ، اگه وجودم غرق درد
گناه من نیست باور کن
تحملم کن

/ 4 نظر / 5 بازدید
ياس

سلام خيلي قشنگ و زيبا بود مثل هميشه ممنون از شما دوست گرامي[گل]

نيلوفر

اگه قلبمو شکستی، به فدای یک نگاهت این منم چون گل یاس، نشستم بر سر راهت تو ببین غبار غم رو، که نشسته بر نگاهم اگه من نمردم از عشق، تو بدون که رو سیاهم اگه عاشقی یه درده، چه کسی این درد ندیده تو بگو کدام عاشق، رنج دوری نکشیده اگه عاشقی گناهه، ما همه غرق گناهیم میون این همه آدم، یه غریب و بی پناهیم تو ببین به جرم عشقت، پر پروازمو بستند تو ندیدی منه مغرور، چه بی صدا، شکستم[دلشکسته]