کی عوض شده

دیگه نمی بخشم تو رو که قلبم و شکستی
برو بهونه هی نیار منتظر چی هستی
همش نگو قسمت نشد گردن این و اون نذار
نمی تونم مثل تو شم سادگیمو به روم نیار
بگو کی عوض شده غیر خودت ، تو یکی مثل خودت میخوای و بس
بگو کی عوض شده تو زندگی ، زندگی فقط هوس فقط هوس
هنوز هم یه کم غرور مونده واسم که خار نشم
تو یادم دادی رو عشق هیشکی موندگار نشم
این روزا قلبت بدجوری با دل ما تا میکنه
امروز میگه دوست داره فردا هاشا میکنه
بگو کی عوض شده غیر خودت ، تو یکی مثل خودت میخوای و بس
بگو کی عوض شده تو زندگی ، زندگی فقط هوس فقط هوس

/ 3 نظر / 5 بازدید
طنین

ماه ها خواهد گذشت ... سال ها خواهد گذشت و من تو را خواهم بخشید .... اما تو !! تو چی ؟ واقعأ تو خودت رو بابت تمام نامردی هایت خواهی بخشید

momo124

دیگه نمی بخشم تو رو که قلبم و شکستی[ناراحت]

momo124

دیگه نمی بخشم تو رو که قلبم و شکستی[ناراحت]