عاشقانه

تو به اشک اجازه دادی توی چشم بشینه

تا غرورمو شکستم گفتی عاشقی همینه

گفتی اما دل ندادی گفتی اما دل نبستی

گفتی عاشقت نبودم ساده بودی که شکستی

ساده بودم مثل آیینه تا تو عاشقانه بودی

فقط از تو می نوشتم تا تو شاعرانه بودی

تا تو عاشقانههههههه بودیییییییییییییییییییییی

/ 0 نظر / 3 بازدید