بی کسی

این روزها دیگر دلخوش به امدن کسی نیستم ... ! بی کسی هم بد کسی نیست

/ 3 نظر / 3 بازدید
عاشقانه های من وتو

بی کسی؟[گل]

سحر

دلم گرم خداوندیست که با دستان من گندم برای یاکریم خانه میریزد/ چه بخشنده خدای عاشقی دارم/ که میخواند مرا با آنکه میداند گنهکارم/ دلم گرم است, میدانم بدون لطف او تنهای تنهایم…. برایت من خدا را آرزو دارم…