بانوی من - رضا یزدانی

بانوی من، امشب ترانه سازی کن
با این شب وحشی دوباره بازی کن

بانوی سرگردون، عاشق ترین میشم
دور حریم تو دیوار چین میشم

قد میکشم تا سیب، حوای رویایی
بهشت همین دنیاست، وقتی تو اینجایی

دستامو میبخشم به اعتماد تو
چهل ستون میشم امشب برای تو

یه اتفاق راهه تا شب شکن باشی
پلنگ مغرورم، تو ماه من باشی

/ 2 نظر / 6 بازدید
عاشقانه های من وتو

بهشت همین دنیاست وقتی تو اینجایی[دست][گل]

ياس

بسيار عاليييييييييي[گل]