من میروم...

من میروم...
ولی تنها دلخوشیم این است که روزی دور وقتی به عکسهای آلبوم قلبت نکاه میکنی،اگر من هم بودم،باخود بگویی یادش بخیر...

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

شاید این وصف حال خیلی ها باشه اما من تصمیم گرفتم بمونم و بیش از پیش پیشرفت کنم تا نگن باخته تا نگن دیدی هیچی نبود تا نگن همش پوچ بود تا نگن...