دلم گرفته

دلم گرفته
دلم عجیب گرفته است
و هیچ چیز
نه این دقایق خوشبو ، که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش
...نه این صداقت حرفی ، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست
نه هیچ چیز مرا ازهجوم خالی اطراف نمی رهاند
و فکر می کنم
که این ترنم موزون حزن تا به ابد
شنیده خواهد شد .

سهراب سپهری  

/ 4 نظر / 3 بازدید
سحر

این نیز بگذرد؛ مثل همه ی اتفاقات خوب و بد زندگی؛ مثل همه ی دوست داشتن هایی که؛ در ته صندوق خاک خورده ی زمان مخفی ماند؛ و هیچ کس نفهمیدشان؛ این نیز بگذرد، مثل زندگی …

نمدونه !!!

فک کنید ... اگه شما مقصر از دس دادنش بودید ... برید دوباره دنبالش ... اگه نبخشید عذابش ندید ... بذارید بگذرهاز شما و بره ... اگه اون مقصر بود ... دو حالت داره ... یا معذرت میخواد یا معذرت نمیخواد ... ک هر کدوم از اینام دو حالت داره باز ... اگه معذرت خواست و تونستید ببخشید خب بگذرید و بذارید بمونه ... اگه معذرت خواست و نتونستید ببخشید پس بیشتر از این نشکنیدش بذارید بره ... شما هم برید پی زندگی خودتون ... اگه معذرت نخواست و شما هم نتونستید برید دنبالش بخاطر غرورتون فعلا بیخیال شید ... اگه معذرت نخواست و شما تونستیدبرید سمتش ... خب بازم از غرورتون بگذرید و شروع کنید ... کلا باید گذشــــــــــــــت ...