این عشق چیست بی پدر و مادر ... ؟

بوئیدنت که هیچ
بوسیدنت که هیچ
هر شب هزار بار در آغوشت
حتی اگر ز شوق بمیرم ؛ باز
گویای عاشقانه ی قلبم نیست ...
این عشق چیست بی پدر و مادر ... ؟
دیوانه کرده هم تو و هم من را !

حافظ ایمانی

============================

البته مرا دیوانه تو و تو را دیوانه دیگری افسوس

/ 0 نظر / 3 بازدید