خدایا

خدایا آرامشی بده به دلهای لرزان

... لرزان از ظلم ظالم

لرزان از لرزش زمین

لرزان از لغزش و گناه

لرزان از شوق دیدار ...

ای آرامش بخش دل های بی قرار  

/ 0 نظر / 3 بازدید