تنهایـــــــــــــــــــــــی

از "الف" انتهای "تنها"
 
تا "ی" آخر "تنهایـــــــــــــــــــــــی" را
 
با بند بند وجودم احساس کردم...
 
گاهی شیرین بود
 
گاهی زهر مار!
 
بیشترینش زیر باران بود..
 
باران چشمانم...
/ 0 نظر / 29 بازدید