بعد از مرگم

بعد از مُردنم سرم را جدا کنید

بگذارید روی شانه ام .

شانه ای که سر می خواست
سری که شانه می خواست

هر دو را برسانید به آرزوشان...  

/ 2 نظر / 3 بازدید
ستاره

نکن با احساساتم این بازی ها را غصه می خورم[ناراحت]

ياس

واي اين يكي ديگه اشكمو درآورد چقدر غمگين بود[ناراحت][گریه]