جملات تاریخی 13

بعضی ها رو نمیشه که دوست نداشت و به عشقشون نمرد.. با هر حرفی که می‌زنند، قلبت میزنه و لبخند میزنی. با هر غصه شون غمگین می‌شی و اشکت میاد. با بودنشون شاد میشی و با نبودنشون پرپر میزنی!
بعضی آدم‌ها چه بخواهند، چه نخواهند

 چه بخواهی چه نخواهی

عزیزند، عزیز می‌مانند...


حتی اگر تنهات بذارند............! ==================================== دقیقا باهات موافقم××× من حتی اگر تنهایت بذارند حتی اگر خردت کنن حتی اگر تحقیرت کنن حتی اگر ...............................................................................................

/ 0 نظر / 3 بازدید