دروغ دوست داشتنی- مرتضی پاشایی

 تو که از اولشم یکی دیگه تو قلبت بود
نگو به من که تو هر کاری کردی درسته
نگو حقت بود
تو که از اسممو و عشقمو حسمو و قلبم
دلتو کندی
به چشای من ساده تنها داری می خندی
همیشه ذروغ می گفتی واسه من میمیری
بگو عاشقم نبودی تو که داری می ری
به خدا همش دروغه که منو دوست داری
تو که روی قلبم اینجوری پا میزاری
بگو این دروغ دوستداشتنی و اینبارم
باز بگو بی تو میمیرم بگو دوست دارم
من که اینهمه دروغ تو رو باور کردم
یدفه دیگه بگو بگو که بر می گردم
تو که از اون همه حرفایی که به تو گفتم
چیزی یادت نیست
تو که میزاری می ری و من اینجا میمونم
با چشای خیس
تویی که ازم گذشتن آسونه واست
مثل بازیچم
همیشه ذروغ می گفتی واسه من میمیری
بگو عاشقم نبودی تو که داری می ری
به خدا همش دروغه که منو دوست داری
تو که روی قلبم اینجوری پا میزاری
بگو این دروغ دوستداشتنی و اینبارم
باز بگو بی تو میمیرم بگو دوست دارم
من که اینهمه دروغ تو رو باور کردم
یدفه دیگه بگو بگو که بر می گردم
/ 1 نظر / 3 بازدید
ثریا

شماره اس ام اس شبکه خبر سیما برای درددل های همه مردم ایران