/ 4 نظر / 3 بازدید
خاطرات دلنشین ما

عشق تنها کار بی چرای عالم است,چه,آفرینش بدان پایان می گیرد.(دکتر علی شریعتی)

الهام

دلتنگ تو امروز شدم تا فردا فردا شد و باز هم تو گفتی فردا امروز دلم مانده و یک دنیا حرف یک هیچ به نفع دل تو تا فردا

hasti

کاش در دهکده عشق فراوانی بود توی بازار صداقت کمی ارزانی بود کاش اگر لطف به هم میکردیم مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود