دلم میگه دلگیرم

میدونم تکراریه ولی از صبخ دلم بد دلگیره و این متن همش رو لبم ه

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

دلم میگه دلگیرم

وقتی فکر می کنم حق بهش می دم

نه خونواده نه عشقی

پ از سیگارای بابا کش میری

می کنم خالی پر

روشن دود

چه توهمی

اگه اشتباه نکنم توش فحشم بود

خار و مادر

چرا نمیکنه هیچکی ما رو باور

/ 3 نظر / 3 بازدید
سارا

خیلی ها نفرین میکنن ... تلافی میکنن... اما نه ... نفرین من ... الهی اونی که دوستش داری تنهات نذاره ... تلافی من .... میرم تا به اون برسی ... سره راهت نباشم ... راستی ... قد من دوست داره ...؟[دلشکسته]