کاش دلی نبود

 گاهی دلم برای خودم تنگ می شود...
گاهی دلم برای باورهای گذشته ام تنگ می شود...
گاهی دلم برای پاکیهای کودکانه ی قلبم میگیرد...
گاهی دلم از رهگذرانی که در این مسیر بی انتها آمدند و رفتند خسته می شود...
گاهی دلم از راهزنانی که نانی فل دلم را میشکنند میگیرد...
گاهی آرزو میکنم ای کاش...
دلی نبود تا تنگ شود...
تا خسته شود...
تا بشکند...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید