غم

غم در دل من به قد عالمه

غمهای عالم برای من کمه

رنگ غروبه دل فسرده ام

غرق سکوته وجود مرده ام

وای از من و غمهای من

وای از دل تنهای من

/ 0 نظر / 5 بازدید