برای تـــــــــــــــــــــو

این سکوتت مرا دیوانه میکند...
اینکه هیچ نمیگویی...
به مرز جنون میکشد مرا...
حرف بزن..
چیزی بگو..

قول میدهم بدعادت نشوم

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
ستاره

یه چیزی اینکه عاشق ها وقتی پاسخی از سمت معشوق خودشون دریافت نمی کنند ازش تنفر پیدا می کنند راسته؟

مریم

سکوت که می کنی وزن جهان را تنها به دوش می کشم! و کم که می آورم زمین آنقدر کند می چرخد که تو توی تقویم می ماسی و من آونگ می مانم بین حقیقتِ تو و افسانه ای که از تو در سرم دارم! سکوت که می کنی شب پشتِ پلک های سکوت حتم می کند که تو هم تنهایی! شاعر : مهدیه لطیفی