چه جور میشه ....

وقتی عاشقی و ترکت میکنه
وقتی عشقت یه عشق ممنوع و محاله
چه جور میشه فراموش کرد؟
چه جور میشه جلوی اشک رو گرفت ؟
چه جور میشه ....

/ 1 نظر / 3 بازدید
ياس

هيچ جور نميشه جلوي اشك رو گرفت فقط زمان ميتونه كمك كنه[ناراحت]