می فهمی چی میگه؟!؟!؟!؟

انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن شخص برایش یک غریبه باشد ؛می تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند ...

=========================================

فکر نکنم متوجه بشی چی میگه گلم

/ 0 نظر / 3 بازدید