من و بارون

بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون

چشمام خیره به نوره چراغ تو خیابون

خاطرات گذشته من و می کشه آروم

چه حالی داریم امشب زیر به یاد تو

من و بارون

/ 4 نظر / 3 بازدید
پریوش

شبهایی که بارون هم مرانوازش می کنه امانمی دونم توراکجای این حال وهواپیداکنم

محمد

گاهی وقتها بعضی ها که ما کشته مردشونیم و تمام خیال و آرزومونو گرفتن اونی که باید نیستن پس ای بارون ببار تا شسته بشن و برن